Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniuo wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego