Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu PO.zuz.4.421.955.3.2019.GE z dnia 21 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.