Informacja o końcowej sprzedaży węgla

Burmistrz Opalenicy informuje, że 9 maja br. ruszyła sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez Gminę Opalenica, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. W gminnym zasobie pozostało 11,98 tony Ekogroszku.

Sprzedaż odbywa się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.

Takie zmiany wprowadza podpisana 27 kwietnia 2023 r. przez Prezydenta nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Zmiany w ustawie zakładają:

1) wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla;

Mieszkańcy mogą składać wnioski do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w gminie. Sprzedaż końcowa będzie prowadzona do 31 lipca 2023 r.

2) brak limitu ilościowego;

Zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, może zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

3) węgiel dla mieszkańców innych gmin.

Możliwy jest zakup węgla przez mieszkańców innych gmin, o ile są oni uprawnieni do otrzymania dodatku węglowego i przedłożą odpowiednie zaświadczenie.

Cena: 1980 zł za tonę.

Wnioski mogą składać osoby uprawnione do dodatku węglowego. Wnioski są do pobrania i złożenia w pokoju nr 22 Urzędu Miejskiego w Opalenicy. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 697 873 195.