Skanska S.A. Generalny Wykonawca inwestycji „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 2723P odc. Opalenica – granica powiatu” informuje o tymczasowym zamknięciu drogi powiatowej nr 2723P, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, na czas układania nawierzchni bitumicznej (około 2 tygodni). Zamknięcie przebudowywanego odcinka zostanie wprowadzone 4 września 2017 roku.

PISMO SKANSKA