Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.