INFORMACJA STAROSTY NOWOTOMYSKIEGO

Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej Informacja Starosty Nowotomyskiego dla gospodarujących odpadami, posiadających decyzje:

a) zezwolenie na zbieranie odpadów,

b) zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

c) zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów,

d) pozwolenie na przetwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów w sprawie obowiązków wynikających ze zmiany przepisów ustawy o odpadach.