ZARZĄDZENIE NR 212/2019 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

program współpracy 2020