W ostatnich dniach część Mieszkańców Gminy Opalenicy otrzymała pisma od firmy Inea sp. z o. o. w sprawie wypowiedzenia umów. Równoznaczne jest to z utratą – po okresie wypowiedzenia, możliwości korzystania z telefonu i internetu stacjonarnego. Jako Urząd Miejski w Opalenicy informujemy, iż to suwerenna decyzja firmy Inea, na którą jako samorząd nie mamy wpływu.

Dementujemy tym samym pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje, iż działania te w mniejszym lub większym stopniu poparte są naszymi decyzjami. Zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji, w której część naszych Mieszkańców utraci możliwość korzystania z tych ważnych usług. Wyrażamy zaniepokojenie wyżej opisaną sytuacją i w ramach naszych kompetencji będziemy reagować na rozwój wydarzeń.

TM