INNOWACYJNY SAMORZĄD W PRAKTYCE

We wtorek, 7 listopada w hotelu Remes Sport&Spa w Opalenicy rozpoczęła się dwudniowa konferencja „Innowacyjny samorząd w praktyce”. Poświęcona ona jest m.in. tematyce PPP. Jest to niezwykłe wydarzenie w skali ogólnopolskiej. To także wielkie wyróżnienie dla naszej gminy.

Konferencja jest okazją do przedstawienia sposobów, w jaki polskie samorządy mogą wdrażać innowacyjne rozwiązania, z zachowaniem dyscypliny finansów publicznych i wymagań Prawa Zamówień Publicznych. Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju oraz Ambasady Francji.

Podczas pierwszego dnia miała miejsce m.in. debata „Czy nadszedł czas na PPP?”, organizowana w ramach projektu pozakonkursowego Ministerstwa Rozwoju „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Wzięli w niej udział m.in. burmistrz Tomasz Szulc i skarbnik Agnieszka Antkowiak-Żak.

Pod koniec pierwszego dnia nastąpiło uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Moja wizja miasta przyszłości”. Polegał on na stworzeniu strony internetowej i wzięli w nim udział uczniowie Zespołu Szkół w Opalenicy. W wyniku decyzji jury pierwsze miejsce zdobył Michał Gibczyński, drugie Amelia Łopata a trzecie Mateusz Kostrzewski. Konkurs wspierała Opalenicka Izba Gospodarcza.

Opalenica jest pierwszym miastem w Wielkopolsce, które realizuje projekt w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z zakresu modernizacji obiektów publicznych. W ramach projektu wdrożono szereg rozwiązań z zakresu technologii cyfrowych, które umożliwiają efektywne zarządzanie majątkiem publicznym. Dzięki takim rozwiązaniom również mieszkańcy mogą mieć lepszy dostęp do informacji, a dedykowana strona internetowa www.opalenica.innowa.eu umożliwia śledzenie aktualności związanych z projektem.

Opalenica uczestniczy również w projekcie Partnerskiej Inicjatywie Miast, będącym jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Udział w tej inicjatywie daje szansę na wymianę doświadczeń i promocję wiedzy w zakresie prowadzenia przez miasta zintegrowanej polityki miejskiej.

Opr. TM