IX SESJA RADY MIEJSKIEJ

                        PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy na
IX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ,
która odbędzie się 16 lipca 2019 roku o godz. 16.15 w auli budynku OSP w Opalenicy, przy ul. Młyńskiej 61.
Porządek obrad:
1. Otwarcie IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały:
1) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.
4. Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Eugeniusz Wojtkowiak