Jubileusz 20-lecia pracy

Dzisiaj 28 maja swój jubileusz 20-lecia pracy zawodowej obchodziła Jolanta Wachowiak, Kierownik Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych oraz Pełnomocnik ds. etyki. Większa część z przepracowanych lat Jubilatki przypada na pracę właśnie w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, gdzie od początku związana jest z wydziałem organizacyjnym.

Okolicznościowe gratulacje z najlepszymi życzeniami i podziękowaniem za dotychczasową sumienną i pełną zaangażowania pracę charakteryzującą się profesjonalizmem i odpowiedzialnym podejściem do powierzanych nowych obowiązków służbowych wręczył burmistrz Tomasz Szulc, któremu towarzyszyli zastępca Paweł Jakubowski i Skarbnik Opalenicy Agnieszka Antkowiak-Żak.

TA