KOMPUTERY DLA DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami zakończona została procedura wyłonienia dostawcy sprzętu komputerowego w ramach otrzymanego grantu. W dniu 2 września podpisana została umowa z firmą FHU HORYZONT Krzysztof Lech z Gorlic na dostawę 237 szt. laptopów będących przedmiotem zamówienia. Po dostarczeniu sprzętu przez firmę i jego sprawdzeniu, osoby zakwalifikowane do otrzymania wsparcia będą informowane osobiście o terminie i sposobie jego przekazania.

TA