W związku z rozpoczętą przebudową ulicy Nowej w Opalenicy, zwracamy się z uprzejmą prośbą aby w miarę możliwości ograniczyć korzystanie z odcinka drogi gminnej, na której aktualnie trwają prace budowlane.

Zmniejszenie ilości pojazdów przejeżdżających przez teren prac przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia w ruchu drogowym oraz poprawi płynność prowadzenia robót budowlanych. W celu dojazdu do posesji oraz Drogi Zachodniej zalecamy korzystanie z istniejących dojazdów przez tereny obwodnicy miasta, a także ulic Polnej, Staszica, Dąbrowskiego, Zbożowej oraz ulicy Krętej.