Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

ZARZĄDZENIE

PROJEKT UCHWAŁY