Dzisiaj w Powiecie Nowotomyskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Pierwszy tydzień (20-24 września) jest zarezerwowany dla Gminy Opalenica. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej będą pomieszczenia w budynku na os. Północ 37a w Nowym Tomyślu w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu.

Zadaniem Komisji będzie określenie sprawności fizycznej i psychicznej danej osoby oraz ustalenie odpowiedniej kategorii zdrowia. Po uprawomocnieniu się orzeczenia osoba, która stawiła się przed PKL przeniesiona zostaje do rezerwy.

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu (obwieszczenie Wojewody, wezwania imienne) lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Urząd Miejski w Opalenicy przypomina o konieczności przedstawienia na kwalifikacji wojskowej poniższych dokumentów:

  • dowód osobisty
  • aktualną fotografię 3×4 cm bez nakrycia głowy
  • dokumentację lekarską dotyczącą stanu zdrowia (gdy ktoś choruje)
  • prawo jazdy
  • świadectwo ukończonej szkoły
  • zawiadomienie o kontynuowaniu nauki (zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej)
  • osoba zgłaszająca się powinna znać nazwisko panieńskie matki

Wymienione wyżej dokumenty i informacje niezbędne są do prawidłowego i właściwego wypełniania wojskowych dokumentów ewidencyjnych.