KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2023 – WAŻNE INFORMACJE

Znamy już terminy przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku. Dotyczy ona mężczyzn z rocznika 2004, kobiet (posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji) oraz mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003 (nie posiadających określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej).

W powiecie nowotomyskim kwalifikacja rozpocznie się 15 maja i potrwa do 12 czerwca 2023 r. (oprócz od 23 do 25 maja i 9 czerwca), w godz. 8.00 – 14.00. Dla Gminy Opalenica dla mężczyzn termin przypada od 15 do 18 maja 2023. Natomiast kobiety wezwane zostaną na 7 czerwca 2023. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej będą pomieszczenia w budynku na os. Północ 37a w Nowym Tomyślu (Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I).

Zadaniem Komisji będzie określenie sprawności fizycznej i psychicznej danej osoby oraz ustalenie odpowiedniej kategorii zdrowia. Po uprawomocnieniu się orzeczenia osoba, która stawiła się przed PKL przeniesiona zostaje do rezerwy.

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu (obwieszczenie Wojewody, wezwania imienne) lub niepoddanie się badaniom lekarskim lub nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie w celu przymuszenia lub zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 58 ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie ojczyzny).

W uzasadnionych przypadkach termin stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej można uzgadniać indywidualnie z osobą wezwaną, jeżeli osoba ta zwróci się z wnioskiem w tej sprawie i usprawiedliwi przyczynę niestawienia się. W kwestii tej prosimy o kontakt z Tomaszem Matusiakiem – Sekretarzem Gminy Opalenica 667 691 261.

Urząd Miejski w Opalenicy przypomina o konieczności przedstawienia na kwalifikacji wojskowej poniższych dokumentów:

– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

– aktualna fotografia 3×4 cm bez nakrycia głowy,

– dokumentacja lekarska dotyczącą stanu zdrowia (w przypadku choroby),

– prawo jazdy,

– dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki,

– osoba zgłaszająca się, powinna znać nazwisko panieńskie matki.

Wymienione wyżej dokumenty i informacje niezbędne są do prawidłowego i właściwego wypełniania wojskowych dokumentów ewidencyjnych.