Średniowieczna wieś polska powstała około 1393 roku, położona około 5,2 km na północny wschód od Opalenicy. Od 16 lutego 1957 roku działało Kółko Rolnicze, natomiast w dniu 13 grudnia 1963 z inicjatywy Mariana Horli odbyło się założycielskie spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich, w tym pierwszym zebraniu brało udział 11 pań. Od 2 stycznia 1962 roku w Łagwach działa Biblioteka Publiczna, dzisiaj jest to filia Biblioteki w Opalenicy. W dniu 22 lipca 1970 uroczyście otwarto Dom Kultury i Remizę Strażacką, zbudowane wspólnymi siłami przez władze gminne i mieszkańców Łagiew.

Sołtys – Jarosław Kornosz.

Rada Sołecka – Albin Adamek, Dawid Dzięcioł, Karol Korytowski, Grzegorz Łysiak, Mariusz Rutkowski, Adam Słaby.