https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/legalna_praca_w_rp_pl.pdf