OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE SŁUŻĄCE POPRAWIE JAKOŚCI POWIETRZA

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Opalenica na przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie jakości powietrza

Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Opalenica na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza, realizowane na terenie gminy Opalenica

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Opalenica na przedsięwzięcia służace poprawie jakości powietrza

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Opalenica na przedsięwzięcia służace poprawie jakości powietrza– WORD

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu Gminy Opalenica na przedsięwzięcie służące poprawie jakości powietrza

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu Gminy Opalenica na przedsięwzięcie służące poprawie jakości powietrza– WORD