OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OPALENICY

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy o wydanej 23 czerwca 2017 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Niegolewo I o mocy wytwórczej do 1,5 MW na działce o nr ew. 26 obręb 0008 Niegolewo realizowanej w rejonie miejscowości Niegolewo (woj. wielkopolskie, powiat nowotomyski) wraz z infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii”.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OPALENICY