OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OPALENICY

Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy o wydanej w dniu 18.04.2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych związanych z wytworzeniem linii pilotażowej do recyklingu odpadów w postaci produkcji gotowych wyrobów z paliwa alternatywnego – RDF”, na działkach o numerach ewidencyjnych: 249/24, 249/26, 249/36, 249/41 obręb Rudniki, gmina Opalenica.