Obwieszczenie Burmistrza Opalenicy GK.6220.34.2020.ES.10 z dnia 7 grudnia 2020r. o wydanej w dniu 30 listopada 2020 r. decyzji GK.6220.34.2020.ES.8 o środowiskowych

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 50 m3/h na na terenie dz. nr 81 w miejscowości Troszczyn”.
10 Obwieszczenie GK.6220.34.2020.ES.10 z 07.12.2020 r. o wydanej decyzji