OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU

Obwieszczenie informujące o wydaniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 31 grudnia 2018 r., znak: DLI.2.6620.12.2018.AN.3, uchylającej w części decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr 8/2015 z dnia 8 października 2015 r., znak: IR-III.747.6.2015.3, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, polegającej na budowie gazociągu DN1000 relacji Lwówek- Odolanów na odcinku Lwówek- Krobia o długości ok. 13,5 kom, sprostowanej postanowieniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 listopada 2015 r., znak: IR-III.747.6.205.3, i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych