Obwieszczenie RDOŚ w Poznaniu o wydanej w dniu 23 lipca 2019 r. decyzji znak WOO-II.420.368.2018.MZ.13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża „Michorzewo””, zlokalizowanego w gminie Kuślin i w gminie Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.