Burmistrz Opalenicy ogłasza konkurs na wybór realizatora Programu
profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata
2015-2018, obejmującego dziewczynki urodzone w 2004 r. i zamieszkałe na
terenie gminy Opalenica. Program będzie realizowany w 2018 r. Termin
składania ofert upływa 5 stycznia 2018 r.

KONKURS