OGŁOSZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W POZNANIU

Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie ścieków z istniejącej, biologicznej oczyszczalni ścieków położonej w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Porażynie, gmina Opalenica (działka nr ewid. 5174 obręb Porażyn, gmina Opalenica) do urządzenia wodnego – zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 5173 obręb Porażyn, gmina Opalenica.