Ogłoszenie – nabór uzupełniający ławników

Informacja z KRK

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO

oświadczenie kandydata – przestępstwo

oświadczenie kandydata – władza rodzicielska

kandydat – zaświadczenie lekarskie