Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

program współpracy 2021
zarządzenie 178.2020