OGŁOSZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Informacja o przystąpieniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż linii kolejowych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego wraz z aktualizacją “Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż linii kolejowych o natężeniu ruchu ponad 30 000 pociągów na rok znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2014-2023” oraz o poddaniu ww. projektu procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.