Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy informuje o naborze wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Termin realizacji Programu zaplanowano od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Osobie, której zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę w ramach Programu.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opalenicy ul. Wyzwolenia 27, tel. 61 44 77 280 lub na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Osoby zainteresowane wsparciem mogą składać Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opalenicy do dnia 21 października 2021 r.

Wzór Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w załączniku nr 8.