W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:28 wydanego przez Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW- PIB O/ Poznań 18.08.2017 r. Zjawisko/stopień zagrożenia: gwałtowne wzrosty stanów wody/1.

Obszar: Warta i dopływy (wielkopolskie). Ważność: od godz. 19:00 dnia 18.08.2017 r. do godz. 10:00 dnia 19.08.2017 r. Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w ciągu najbliższej doby możliwe jest wystąpienie gwałtownych wzrostów stanów wody, zwłaszcza na małych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych. Lokalnie możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %