W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść informacji o niebezpiecznym zjawisku nr I:22 wydanego przez Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW- PIB O/ Poznań 10.08.2017 r. Zjawisko/stopień zagrożenia: gwałtowne wzrosty stanów wody/1. Obszar: Warta i dopływy (wielkopolskie).

Ważność: od godz. 18:00 dnia 10.08.2017 do godz. 08:00 dnia 11.08.2017. Przebieg: W związku z prognozowanymi opadami deszczu o charakterze burzowym, w ciągu najbliższej doby możliwe jest wystąpienie gwałtownych wzrostów stanów wody, zwłaszcza na małych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych. Lokalnie możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %