OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu ostrzega o przewidywanych silnych porywach wiatru.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że zgodnie z przepisami art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego, właściciele oraz zarządcy obiektu budowlanego mają obowiązek: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpiecznegoużytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.