OŚWIADCZENIE BURMISTRZA OPALENICY

Szanowni Państwo,

 

Chciałbym Państwa poinformować, że jako Burmistrz Opalenicy mogę tylko i wyłącznie przekazywać dane, które są nam jako Urzędowi Miejskiemu w Opalenicy przekazywane za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Tomyślu.

Wszelkie głosy i informacje pochodzące od mieszkańców, jeżeli nie są potwierdzone przez organy uprawnione, nie mogą być publikowane jako oficjalne informacje.

            Zamieszczony dzisiejszego dnia komunikat nr 160 budził moje wątpliwości, dlatego od dnia dzisiejszego nie sygnuję już tych informacji swoim podpisem, ale jednoznacznie wskazuję instytucje odpowiedzialną za wytwarzanie i przekazywanie aktualnych danych
o zachorowaniach i przebiegu epidemii.

Zarówno ja,  jak i z pewnością Państwo jestem zaniepokojony aktualną sytuacją i tym jak dynamicznie się ona zmienia. Zapewniam Państwa, że jedyną przesłanką jaką się kierowaliśmy przy publikowaniu przedmiotowych komunikatów od początku trwania epidemii była chęć przekazywania rzetelnej i aktualnej informacji mieszkańcom Miasta i Gminy Opalenica.

Czekamy na kolejne komunikaty, które tak jak do tej pory będziemy Państwu przekazywać, sygnowane już przez organ je wytwarzający.

Tak jak pozostałe Jednostki Samorządu Terytorialnego w Polsce  nie posiadamy właściwych służb i instytucji, które byłyby władne takie informacje wytwarzać i nimi zarządzać, nie mamy również prawa ich powoływać.

To organy państwowe są odpowiedzialne za utrzymywanie takich służb. Jedyna drogą pozyskiwania tych informacji jest  w naszym przypadku Wojewoda Wielkopolski i podległa mu Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nowym Tomyślu.

W obecnej sytuacji zwracam się do Państwa z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zaleceń sanitarnych w bezpośrednich kontaktach w sferze publicznej.

 

 

Burmistrz Opalenicy

/-/ Tomasz Szulc