Dziś 4 rocznica śmierci Zygmunta Dudy – regionalisty, historyka, prawdziwej skarbnicy wiedzy o ziemi opalenickiej i jej mieszkańcach.
Urodził się 27 marca 1937 r. w Poznaniu – Cytadeli, w rodzinie Ignacego, zawodowego podoficera Wojska Polskiego i Janiny z Piechowiaków. W okresie okupacji wraz z rodzicami mieszkał w Rudnikach pod Opalenicą.
Na prośbę władz miejskich, 1 czerwca 1971 r. objął funkcję kierownika Miejskiego Domu Kultury w Opalenicy, który dwa lata wcześniej oddany został do użytku. Pracę zawodową zakończył w lutym 1992 r., by od tego czasu oddać się w pełni swej pasji – prowadzeniu badań nad przeszłością Opalenicy i regionu oraz publikowaniu wyników swoich dociekań. W okresie od lipca 1983 do czerwca 1992 r. społecznie pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „Echa Opalenickie”, który był pierwszym w kraju gminnym wydawnictwem lokalnym. Na łamach tego miesięcznika ukazało się prawie 900 jego artykułów. Należał do współzałożycieli Stowarzyszenia Prasy Lokalnej w Polsce.
Zygmunt Duda był cenionym regionalistą. Regionalizm był wyrazem jego lokalnego patriotyzmu, miłości do małej ojczyzny, w której zamieszkał i pracował. Przez ponad 50 lat zgromadził olbrzymi materiał źródłowy na podstawie przestudiowanych akt zawartych w archiwach, zbiorach bibliotecznych, pracowniach naukowych, zbiorów zdjęć, kronik czy przeprowadzonych wywiadów z jeszcze żyjącymi świadkami minionych wydarzeń.