PIĘKNY JUBILEUSZ

W dniu 11 marca mieszkaniec Urbanowa Pan Alfred Szulc obchodził swoje 92 urodziny. Bliscy przygotowali dla Jubilata niespodziankę, spotkanie w rodzinnym gronie w niedzielne popołudnie 13 marca. Na tę szczególną uroczystość został również zaproszony burmistrz Tomasz Szulc
i kierownik  Urzędu Stanu Cywilnego Justyna Hałas. Solenizant został  przywitany oczywiście  tradycyjnie odśpiewanym  przez gości „Sto lat”, po którym zaproszeni i najbliżsi  złożyli Panu Alfredowi najlepsze życzenia i gratulacje.
Czcigodny Jubilat, Pan Alfred wychował 10 dzieci i doczekał się 21 wnuków oraz 17 prawnuków. Jeszcze raz składamy Panu Alfredowi najlepsze życzenia dużo zdrowia wszelkiej pomyślności
i kolejnych, pięknie przeżytych lat w gronie kochającej rodziny.