POLICYJNE ODZNACZENIE DLA BURMISTRZA OPALENICY

Z okazji obchodzonego w całej Polsce  Święta Policji, 19.07.2017 odbyły się w Poznaniu wojewódzkie uroczystości, które swoim honorowym patronatem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak.  Centralnym punktem obchodów było wręczenie policjantom i pracownikom Policji odznak, medali i awansów na wyższe stopnie policyjne. Komendant Komisariatu Policji w Opalenicy podinsp. Marek Nawrocki  za pełnienie długoletniej służby otrzymał Złoty Medal za Zasługi dla Policji. W uznaniu za działania wspierające Policję w realizacji jej ustawowych zadań dodatkowo 22 osoby  uhonorowano „Medalami za Zasługi dla Policji”. Wśród wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele służb porządkowych (poza policją), a także władz samorządowych, urzędów i instytucji, z terenu całej Wielkopolski.

W tym gronie, będąc jedynym samorządowcem z terenu Powiatu Nowotomyskiego znalazł się  Burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc, który został uhonorowany Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji. Odznaczenie przyznawane jest za wzorową, wielopłaszczyznową współpracę z Policją, a także za udzielane  wsparcie w podejmowanych przez nią działaniach. Brązowy Medal za Zasługi dla Policji przyznany Burmistrzowi Opalenicy świadczy o doskonałej współpracy lokalnego samorządu i Policji, która została w ten sposób dostrzeżona i doceniona. Tomasz Szulc dziękując za przyznane wyróżnienie podkreślał, iż ścisła współpraca gminy ze służbami porządkowymi sprawia, że wszyscy mieszkańcy Gminy i goście mogą czuć się   bezpiecznie i komfortowo, a zagrożenia jakie pojawiają się w przestrzeni publicznej  są  identyfikowane  i  wspólnie podejmowane środki zaradcze.