PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” – SPOTKANIE INFORMACYJNE

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem środków na wymianę źródła ciepła oraz przeprowadzeniem termomodernizacji swojego domu do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym m.in. programu „Czyste Powietrze”.

Celem spotkania jest przybliżenie mieszkańcom podstawowych informacji dotyczących programu, przedstawienie zasad jego funkcjonowania, a także szeregu informacji związanych z całym procesem prawidłowego składania wniosków o dofinansowanie oraz aspektów technicznych związanych z realizacją działań podlegających dofinansowaniu. 

Spotkanie odbędzie się 27 maja 2024 r. o godz. 18.00 w Opalenickiej Auli Kulturalno – Rozrywkowej w Opalenicy, ul. Zamkowa 3A.