PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

 

Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia finansowego między innymi na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację budynków.

Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą uzyskać dotację, m.in. na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją budynku.

Informacje o programie można uzyskać na stronie internetowej: http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/.

 

Dodatkowo informujemy, że od 1 października 2020 r. można złożyć wnioski, do Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy  ul. Wyzwolenia 27, o wydanie zaświadczenia o dochodach uprawniającego do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania. Aby zakwalifikować się do podwyższonego poziomu dofinansowania, osoby fizyczne muszą  łącznie spełnić następujące warunki:

  • być właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;
  • posiadać przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający kwoty:
    a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
    b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Możliwe też są konsultacje z pracownikami Urzędu Miejskiego w Opalenicy Mateuszem Łukaszewskim i Agnieszką Mroczek  pod nr telefonu 697 873 195.

wniosek -zaswiadczenia OPS