PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NR 380056P ul. NOWEJ W OPALENICY WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

W ramach inwestycji zostanie przebudowany ponad 800 metrowy odcinek ulicy. W ramach projektu

przewiduje się: – przebudowę nawierzchni asfaltowej,  budowę i przebudowę odcinków kanalizacji deszczowej,  przebudowę i budowę chodników oraz wjazdów do posesji,  budowę zatoki przystanku szkolnego oraz  aktywnych przejść dla pieszych z inteligentnym oświetleniem dostosowanych do osób niepełnosprawnych i słabo widzących.

 

CAŁKOWITA SZACOWANA WIELKOŚĆ INWESTYCJI: 3.500.000,00 zł.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3.319.000,00 zł.