Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy (RKG), w którym można otrzymać dotację (w kwocie 8 500 PLN) na projekty w miejscowościach do 20 000 mieszkańców. W konkursie mogą brać udział lokalne organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.
Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.
https://rownacszanse.pl/2019/RKG_rusza_konkurs
Biuro Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Opalenicy zaprasza wszystkie organizacje do składania wniosków, służy również pomocą merytoryczną w ich przygotowaniu osobiście lub pod numerem tel.: 697 873 143.