Rozporządzenie nr 10/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.12.2019 r. ( ASF II)