Rozstrzygnięcie II konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

http://bip3.wokiss.pl/opalenica/bip/program-profilaktyki-zakazen-wirusem-brodawczaka-ludzkiego-hpv-na-lata-2012-2014/2019-2021/20191/rozstrzygniecie-ii-konkursu-na-wybor-w-2019-r.-realizatora-programu-profilaktyki-zakazen-wirusem-brodawczaka-ludzkiego-(hpv).html