Rozstrzygnięcie konkursu na wybór podmiotu świadczącego nieodpłatnie czynności brokerskie w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego

http://bip.opalenica.pl/opalenica/zasoby/files/um/2021/protokol-wybor-brokera.pdf