Od 1 stycznia 2018 roku weszła w życie zmiana legislacyjna wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 marca 2017 roku. Podnosi ona opłatę za składowanie odpadów niemal sześciokrotnie. Do końca 2017 roku stawka ta wynosiła 24,15 zł za tonę. Tymczasem od nowego roku koszt ten wynosi już 140,00zł!

Dodajmy, że opłata za składowanie odpadów zgodnie z powyższym rozporządzeniem rosnąć będzie także w kolejnych latach. W 2019 będzie to 170,00 zł za tonę, a w 2020 roku wyniesie już 270,00 zł za tonę. Opłata ta nie zasila budżetu Związku Centrum Zagospodarowania Odpadami SELEKT, tylko przekazywana jest do Urzędu Marszałkowskiego.

Niestety nieuzasadniony wzrost opłaty za składowanie stawia w trudnej sytuacji gminy, związki i inne podmioty odpowiedzialne za zagospodarowanie odpadów. Jedną decyzją Ministra Środowiska zostały one zmuszone do podniesienia opłat, których skutki odczują wszyscy mieszkańcy.

Przypomnijmy, że związek Selekt realizuje obowiązki wynikające z ustawy śmieciowej w imieniu 16 zrzeszonych gmin (w tym Opalenicy). Wypracowany system zagospodarowania odpadów do tej pory działa dobrze. W ramach dotychczasowej opłaty każdy mieszkaniec ma zapewniony odbiór dowolnej ilości odpadów. Zbiórka prowadzona jest w sposób selektywny jak i zmieszany. Z każdej posesji odbierane są także odpady zielone, wielkogabarytowe i sprzęt RTV. Dodatkowo na terenie każdej gminy został wybudowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), powstały samoobsługowe stacje zbierające elektrośmieci, gdzie każdy mieszkaniec bezpłatnie może pozbyć się odpadów.

Jednak nowa, zwiększona opłata, która przekazywana jest Urzędowi Marszałkowskiemu, uderzy bezpośrednio w Mieszkańców. Wymusiła bowiem na Związku Centrum Zagospodarowania Odpadami SELEKT podwyżki. Od 1 lipca 2018 roku stawki za odbiór odpadów będą wynosiły odpowiednio: 13 zł od osoby na nieruchomościach zamieszkałych, gdzie realizowany jest obowiązek segregowania śmieci. Tam gdzie nie segreguje się śmieci stawka wyniesie 26 złotych.

Zmianie ulegną również stawki za odbiór odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych (pojemniki). Stawka dla odpadów selektywnie zbieranych będzie wynosiła 140 zł/m3, natomiast dla odpadów zbieranych w sposób mieszany 280 zł/m3. Opłata jak dotychczas będzie obliczana proporcjonalnie do wielkości zadeklarowanych pojemników.

Wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami nie wiąże się z koniecznością ponownego składania deklaracji przez mieszkańców i firmy. Każdy, indywidualnie, najpóźniej do 30 czerwca, otrzyma informację o wysokości stawki zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją. Wszelkie informacje dotyczące zmiany stawek zamieszczone zostaną wkrótce na stronie internetowej www.selekt.czempin.pl