Sadzimy drzewa miododajne

W dniu dzisiejszym rozpoczęto nasadzenia sadzonek drzew miododajnych wzdłuż drogi gminnej nr 380048P – ul. Parkowej w m. Sielinko – wzdłuż terenów WODR Sielinko.

Na zakup sadzonek drzew miododajnych Gmina Opalenica pozyskała środki w kwocie 17.442,00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych na zakup sadzonek drzew miododajnych. Pozostała część środków tj. 1.938,00 zł pochodzą ze środków budżetu Gminy Opalenica.

Pierwszych nasadzeń dokonał Burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc, I Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Maciej Szyłkowicz, kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej i Zieleni Patryk Kąkolewski oraz koordynator WODR w Sielinku Sergiusz Stryszak.