W dniu 26 stycznia 2023 r. na zaproszenie Burmistrz Cornelii Schulze-Ludwig oraz komendanta 381 batalionu łączności miejscowej jednostki Bundeswehry Marc’a Tachlinski’ego w mieście partnerskim Storkow gościła delegacja z Opalenicy w osobach Burmistrza Tomasza Szulca, dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Krzysztofa Sadowskiego oraz dwóch pracowników. Powodem wizyty było organizowane przez włodarzy Storkow Spotkanie Noworoczne. Podczas spotkania Burmistrz Cornelia Schulze-Ludwig podsumowała mijający rok, mówiła o tym co w międzyczasie udało się zrobić oraz o zamierzeniach na przyszłość. Głos zabrał również Burmistrz Opalenicy.

Było to kolejne spotkanie potwierdzające dobre relacje budowane na różnych płaszczyznach pomiędzy naszymi miastami i społecznościami. Bieżący rok jest szczególny ponieważ w październiku obchodzić będziemy jubileusz 20-lecia zawiązania partnerstwa.