W poniższych załącznikach zamieszczamy przesyłamy pismo i stanowisko w sprawie zbliżających się wyborów prezydenckich oraz stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów podjęte na posiedzeniu 26 marca 2020 r., skierowane do Premiera, Prezydenta, Marszałków Sejmu i Senatu, Państwowej Komisji Wyborczej oraz szefów klubów wyborczych. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Pismo w sprawie wyborów

Stanowisko w sprawie wyborów 10 maja 2020 po poprawkach (1)-1