W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej z inicjatywy opalenickiego klubu PiS, osób wspierających organizację oraz Stowarzyszenia Solidarność Walcząca w Kościele parafialnym pw. św. Mateusza odprawione zostało nabożeństwo w intencji ofiar ludobójstwa dokonanego przez radzieckie służby bezpieczeństwa – NKWD  na polskich obywatelach w 1940 roku.

Wśród prawie 22 tysięcy ofiar sowieckich zbrodniarzy znalazło się 22 opaleniczan, 11 z nich było  oficerami  rezerwy, od stopnia podporucznika do majora. Najwięcej, bo czterech z nich, było nauczycielami. Byli też urzędnicy, farmaceuta, prawnik, inżynier. Policjantów było 10 i jeden funkcjonariusz Służby Więziennej. W tej grupie znalazła się cała przedwojenna obsada posterunku Policji Państwowej w Opalenicy. Spośród 22 opalenickich ofiar zbrodni katyńskiej,
w zamieszczonych na tablicy, 6 zamieszkiwało w roku 1939 w Opalenicy (Marian Ryszard Hoffman, Karol Katz, Adam Makowski, Ignacy Pietrzyk, Feliks Ringwelski i Kazimierz Wysocki),
a pozostali związani byli z ziemią opalenicką urodzeniem lub wcześniejszą, przed 1939 r., aktywnością zawodową.

Po mszy św. na Skwerze Obrońców Wiary i Ojczyzny pod tablicą upamiętniającą tych właśnie Opaleniczan, ofiary bestialskiego mordu, okolicznościowe wiązanki kwiatów złożyli: przedstawiciele i sympatycy klubu PiS oraz Stowarzyszenia Solidarność Walcząca, w imieniu społeczności gminy i władz samorządowych Burmistrz Tomasz Szulc, a także Komendant Komisariatu Policji w Opalenicy asp. sztab. Łukasz Parniewicz.

Pochylamy nisko głowy przed wszystkimi ofiarami stalinowskiego terroru, oddając im Hołd
i zachowując ku Przestrodze  w Pamięci ten nieludzki czas, kiedy bycie Polakiem oznaczało śmierć.