Usuwanie azbestu

Zadania realizowane z WFOŚiGW

Gmina Opalenica informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opalenica” będzie dotowana na podstawie umowy nr 9925/U/400/1612/2023 z dnia 06.09.2023 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu obejmie 40% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów odbioru, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.